• Ons lid

Stichting WIJD

  • Deventer

WIJD is een regiegroep van betrokken en actieve gebruikers van de Westelijke IJsseloever Deventer die balans en verbinding wil brengen tussen alle belangen en initiatieven die spelen in dit gebied. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting WIJD en de gemeente Deventer is een feit. Hiermee kan de stichting actief aan de slag met het bevorderen, ontwikkelen en handhaven van de kwaliteit van inrichting, gebruik en beheer/onderhoud van de openbare ruimte.

Kernwaarden van WIJD: rust, ontspanning, leefbaarheid, groen, eenvoud & kleinschaligheid, laagdrempelig, dagrecreatie, veilig, goed onderhouden, schoon, balans tussen rust & reuring, verbinding.

BALANS en VERBINDING vormen de cruciale begrippen voor de gedroomde toekomst!