• Ons lid

Stichting Wel-Zijn op Dorpse Schaal

  • Oldeberkoop
welzijn dorpse schaal

Stichting Wel-Zijn op Dorpse Schaal heeft als doel middels burgerkracht betaalbare algemene voorzieningen aan te bieden in het sociaal domein waardoor de participatie en zelfredzaamheid kan worden vergroot.

Daarnaast is het streven om de verbondenheid in en de vitaliteit van Oldeberkoop te verstevigen voor de toekomst, waarbij het leefklimaat aantrekkelijk blijft voor alle leeftijdsgroepen met of zonder beperking.

De activiteiten die we aan bieden zijn o.a.
– Activiteiten senioren
– Huisbezoeken
– Begeleid werken
– Jongeren Hangout / Hangin (12-17 jr)
– Knutselclub (basisschool)
– Kleuter/Peutergym
– Oudercafé
– Klusservice