• Ons lid

Stichting Tevreden

  • Deventer
Stichting Tevreden

Stichting Tevreden bestaat uit betrokken Deventenaren die van elke Deventenaar een Tevreden Deventenaar willen maken. Dit doen ze door het wijkcentrum De Elegast (zonder subsidie) te runnen. En door het beheer en onderhoud van 88 (!) speelplekken in Deventer.

Zelfredzaam wijkcentrum
In 2014 heeft de stichting buurthuis de Elegast overgenomen van de gemeente. Daarmee is een sociaal experiment gestart waar zij zonder subsidie van gemeente een buurthuis runnen. Buurtbewoners kunnen hier terecht voor buurtactiviteiten, maar ook voor zakelijke bijeenkomsten, workshops en culturele evenementen. De Elegast is het eerste zelfredzame wijkcentrum van Deventer. In de accommodatie werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Beheer van speelplekken

In 2016 namen ze als stichting 88 speelplekken in Deventer over van de gemeente. Ze krijgen tien jaar de tijd om de speelplekken samen met buurtbewoners toekomstbestendig te maken. Voor elke speelplek maken ze samen met de bewoners een plan voor de toekomst. Betrokkenheid van bewoners is nodig om het mogelijk te maken. Dit initiatief is uniek in Nederland!

Waarom zelfbeheer speelplekken?

In 2015 heeft de gemeente Deventer aangekondigd 95 openbare speeltuintjes, verspreid over de stad, weg te halen. Dat is een kwart van het totaal aantal speelplekken in de stad en dat is een forse aderlating voor ‘buitenspelend’ Deventer. Het verdwijnen van deze speelplekken levert de gemeente jaarlijkse besparing van 90.000 euro op, want dat kost het om de speelplekken te onderhouden en ieder jaar te laten keuren.

De stichting denkt dat het ook anders kan en heeft met de gemeente afspraken gemaakt om hiermee aan de slag te gaan. De afspraak is als volgt: de gemeente blijft eigenaar van de grond, TEVREDEN wordt de eigenaar van de speeltoestellen. Per speeltuin komt er een budget van 5000 euro vrij; geld dat anders besteed zou worden om de speeltuin weg te halen. TEVREDEN beheert dit budget, samen met bewoners maken ze een plan voor de toekomst van de speelplek. Betrokkenheid van bewoners is nodig om het mogelijk te maken. Zo zal er voor elke speelplek een andere oplossing zijn en een andere manier van samenwerken ontstaan.