• Ons lid

Stichting Samen Wonen Samen Leven

  • Amsterdam

Samenwonen-Samenleven(SW-SL) is een sociale onderneming. Tegendraads, eigenzinnig en ook experimenterend. Maar steevast vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht.

Samen Wonen-Samen Leven wil in Amsterdam Nieuw-West de aansluiting verbeteren tussen leefwereld en problemen van bewoners in achterstandswijken en de systeemwereld van professionele hulpverlening en overheid. Met als doel de problemen effectiever en goedkoper aan te pakken en een bijdrage te leveren aan leefbaarder wijken.

Het versterken van de zelfredzaamheid, de eigen kracht en het samen sterk zijn.

In het ontwikkelen, plannen en uitvoeren van activiteiten van en door bewoners, hanteert SW-SL de B.O.S. werkwijze. Dat betekent dat er van Binnenuit, van Onderop en Samen wordt gewerkt. Activiteiten en projecten worden met inzichten en kennis vanuit de leefwereld van groepen bewoners en samen met de bewoners ontwikkeld en uitgevoerd. De ontwikkelaars, uitvoerders en regisseurs van de activiteiten zijn dus de mensen zelf.