• Ons lid

Stichting R3NEW

  • Ede

R3new heeft als doel is wijken tot bloei te brengen, door te investeren in gezond leven,verbonden leven en bewust leven.

Als non-profit stichting willen zij een beweging zijn van holistische wijkcommunities in Nederland. Het holistische aan de communities is dat er (als identiteitsgebonden communities) niet alleen aandacht is voor sociale cohesie, fysieke gezondheid en een groene buurt, maar ook in andere sociale lagen van de communities aandacht is voor de ‘zin van zingeving’. Zij sluiten hiermee sterk aan bij de trend (zeker na het Coronatijdperk) waarbij christenen graag pionieren met nieuwe lokale vormen waarbij geloof handen en voeten krijgt, paradigma-overstijgende verbindingen gelegd worden (bridging) en wijk tot bloei komen.

De aanpal van R3new is gebaseerd op basis van de door hen ontwikkelde ‘zeven essenties van vitale communities’. Zij passen deze binnen R3NEW toe, maar uiteraard zijn deze essenties veel breder toepasbaar binnen de beweging van communities en bewonersinitiatieven.