• Ons lid

Stichting Netwerk Velve-Lindenhof

  • Enschede

Het Netwerk Velve-Lindenhof is een onafhankelijke groep die zich ten doel stelt om de belangen van alle bewoners in de wijk te behartigen. Alles wat het Netwerk Velve-Lindenhof doet heeft als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen van bewoners van onze wijk. Het Netwerk Velve-Lindenhof bestaat uit bewoners van de wijk.

Er wordt nauw samen gewerkt met diverse instanties, zoals politie, scholen, wijkcoaches, welzijnswerk, maar ook met de gemeente zelf.

De organisatie houdt zich gevraagd en ongevraagd actief bezig met alle zaken die de wijk specifiek aangaan. Het gaat daarbij in Velve-Lindenhof om zaken als leefomgeving, veiligheid, jeugd en onderwijs, zorg en ondersteuning, werken en recreatie.