• Ons lid

Stichting Kleinbedrijf

  • Tilburg

De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een ‘ondernemerschapsmodel’ te ontwikkelen dat voldoet aan 3 kernwaarden:– sociale rechtvaardigheid – ecologische duurzaamheid – solidariteit.

Een eerste gebied waarop de ideeën van de Stichting Kleinbedrijf reeds gestalte krijgen is het platform ‘Duurzaam Digitaal’. Dit platform richt zich op volwaardig meedoen in de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving. Het dichten van de ‘digitale kloof’ is hierbij een eerste stap.

De stichting ondersteund (startende) ondernemers, die zich geïnspireerd weten door bovengenoemde kernwaarden, op heel praktische wijze, met een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan diensten.