• Ons lid

Stichting Huurders Ymere Amsterdam

  • Amsterdam, Noord-Holland
huurdersvereniging-ymere-amsterdam

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is een enthousiaste en sterke huurdersorganisatie. De achterban zijn de 129 bewonerscommissies en huurdersverenigingen. Deze vormen de raad van de stichting die het bestuur van HYA adviseert.
HYA behartigd de belangen van alle huurders van Ymere, ze ondersteunen nieuwe en bestaande bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen.

HYA steunt huurders door naar ze te luisteren, hun klachten te verzamelen, deze door te geven aan de corporatie, en te volgen wat Ymere met de klachten doet. Elke drie maanden overlegt HYA met de regiokantoren van Ymere.
Bewonerscommissies kunnen gratis cursussen volgen over onder meer  huurwetgeving en de Overlegwet huurder-verhuurder. Ook kunnen ze deelnemen aan door HYA georganiseerde bijeenkomsten waar bewonerscommissies onderwerpen kunnen aankaarten en kennis en informatie kunnen uitwisselen.
HYA is vertegenwoordigd in de Federatie Huurderskoepels Amsterdam (FAH) en in de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).