• Ons lid

Stichting Het Wijkpaleis

  • Rotterdam
wijkpaleis

Het Wijkpaleis gaat over maken, leren en ontmoeten. In het Wijkpaleis werken makers en bewoners samen aan een wijkbedrijf, waarin buurtgenoten door het ‘samen maken’ elkaar ontmoeten en leren van elkaars kennis en kunde. Persoonlijke groei, ontmoeting en het stimuleren van wijkeconomie zijn daarbij belangrijke speerpunten.

“Het Wijkpaleis biedt een plek waar door samen te maken mensen persoonlijk kunnen groeien en de gemeenschap van Rotterdam West wordt versterkt.”

Het Wijkpaleis heeft een voormalig schoolgebouw in eigendom aan de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. In dat pand vind je een zogenoemde dorpszaal op de begane grond, een basisschool op de bovenste etage en een aantal maakateliers (productieplaatsen) op de 2e.. Het Wijkpaleis verhuurt deze maakateliers aan ondernemers uit de wijk voor het produceren van hun producten van hout, textiel, voeding, metaal, plastic, elektronica, etc. Tegelijkertijd worden deze ateliers door de ondernemers voor maakonderwijs gebruikt. De dorpszaal wordt verhuurd aan flexwerkers, bijeenkomsten, vergaderingen en feesten van buurtbewoners. Daarnaast is de dorpszaal beschikbaar voor niet commerciële maakactiviteiten die door buurtbewoners worden georganiseerd. Naast deze diensten wil het Wijkpaleis in de toekomst ook diverse maakproducten aanbieden.