• Ons lid

Stichting Gouda Bruist!

  • Gouda

Gouda Bruist is voortgekomen uit een groep Gouwenaars die meer plezier, creativiteit en verbondenheid in de samenleving wil brengen. Sinds 2013 is Gouda Bruist een stichting met een bestuur.

Gouda Bruist sluit aan op de energie in de stad. We brengen bewonersinitiatieven op gang door inzet van ons online platform goudabruist.nl, ons netwerk van Stadmakers, BruisLAB, Bruispunten, Ideeënbrouwerijen en Inspiratietochten.

We bouwen aan een fijnmazig netwerk van gangmakers in alle wijken en buurten van Gouda. We werken voorbij hokjes en scheidslijnen en juist daardoor zien we voortdurend nieuwe, waardevolle verbindingen ontstaan. Concrete projecten waar we aan werken zijn Verbinding in de Buurt, Buurtgroen Gouda en Allemaal Gouwenaars. Het is onze droom dat alle Gouwenaars onderdeel worden van het netwerk dat de stad bruisender, socialer en duurzamer maakt.