• Ons lid

Stichting Duurzaam Woerden

  • Woerden
DW IMG_8573

Duurzaam Woerden stimuleert het duurzaam denken en handelen in Woerden. Door discussie, communicatie, educatie en informatie wil zij gedragsverandering en bewustwording realiseren bij de inwoners, – in het onderwijs, – bij ondernemers en bij het openbaar bestuur.

Vooral initiatieven ontplooien en samen nadenken over de manier waarop we energie, voedsel en water produceren en consumeren, de natuur beschermen en mensen helpen zich voor te bereiden op een veranderende wereld. Dat doen we op verschillende terreinen: biodiversiteit, afval, mobiliteit, energiebesparing, energie opwekking, energiebewustzijn en warmtetransitie.

Buurtbewoners hebben een krachtige positie “De gemeente heeft de medewerking van ze nodig. Zonder hun hulp kan het niet.”

Duurzaam Woerden is een actieve en onafhankelijke schakel tussen burgers en overheid.