• Ons lid

Stichting Duurzaam Steenwijkerland

  • Steenwijk
duurzaam-steenwijkerland

Stichting Duurzaam Steenwijkerland is een bewonersorganisatie waarin vrijwilligers in diverse projecten werken aan een CO2-neutraal een duurzaam Steenwijkerland. De stichting werkt samen met de gemeente, energiecoöperaties, woningcoöperaties, scholen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit de stichting zijn verschillende bewonersinitiatieven actief zoals energiecoaches, duurzaamheidscentrum, zwerfvuilteam en bewustwordingscampagne van IK BEGIN!

De campagne IK BEGIN! is een initiatief die mensen bewust willen maken van de mogelijkheden om energie te besparen en duurzamer te leven. De gedachte achter Ik BEGIN! is: iedereen kan een steentje bijdragen door met slimme maatregelen en keuzen energie te besparen, en door duurzamer te leven.

Andere projecten zijn: Dichtbij Huis, Energiecoaches, Zwerfvuilteam en de Energiewinkel.