• Ons lid

Stichting Doarpswurk

  • Raerd

Doarpswurk is de expert op het gebied van het ondersteunen van vrijwilligers/initiatieven die de leefbaarheid op het Friese platteland versterken. Zij doen dit door dorpsbelangen, dorpshuizen, het netwerk duurzame dorpen en initiatiefgroepen te ondersteunen bij hun werk. Doarpswurk legt de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap bij het dorp zelf neer en biedt op een proactieve, innovatieve en toegankelijke manier ondersteuning aan dorpshuizen, dorpsbelangen en andere burgerinitiatieven die de gemeenschapszin in dorpskernen versterken.

Doarpswurk heeft meerdere projecten in meerdere dorpen naast elkaar lopen. Elke medewerker van Doarpswurk heeft als werkgebied de gehele provincie maar is aandachtsfunctionaris in een regio op basis van hun regio en kennis. De hoofdthema’s van de projecten zijn Sociale innovatie, Duurzaamheid en Leefbaarheid.

Het Netwerk Duurzame Dorpen, een initiatief van Doarpswurk, is een landelijk netwerk van dorpen die (samen) werken aan duurzame leefkwaliteit. Het netwerk organiseert de ontmoeting tussen dorpen, biedt een (internet) platform voor het delen van kennis en ideeën en laat dorpen elkaar inspireren. Bij het netwerk zijn inmiddels vele partners betrokken.