• Ons lid

Stichting De werkmakers

  • Zutphen
de-werkmakers

Het Buurtwerkleerbedrijf (BWLB) is gericht op wijkontwikkeling en op werk en inkomen. De locatie van een BWLB speelt in op wensen, kansen en of zorgen van bewoners en is laagdrempelig. BWLB’s zijn daarmee dus een ontmoetingsplek van – en voor de buurt. Een trefpunt waar bewoners terecht kunnen met samenlevingsvragen over bijvoorbeeld, energietransitie, klimaat, financiën en gezondheid.

Met de inrichting van het Buurtwerkleerbedrijf de Peppel hebben we als Werkmakers een start gemaakt met het invulling geven aan uitdrukkelijke wensen van bewoners namelijk voor een eigen buurthuis in de directe woonomgeving en begeleiding/ondersteuning naar werk en inkomen. Tegelijkertijd wordt samen met de bewoners een door hen lang gekoesterde wens namelijk een natuurspeeltuin met aandacht voor biodiversiteit (snoeptuin) en klimaatadaptatie (beperking van hittestress en ontstenen voortuinen) gerealiseerd.