Samenstichting Hoeven

 • De Samenstichting wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!” De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. Ze willen daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

  De Samenstichting Hoeven heeft als doel:

  • leefbaarheid in de kern Hoeven bevorderen

  • communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren

  • klankbord zijn voor inwoners en gemeente

  Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze, de beide rollen enzo zijn vastgelegd.

  Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede Inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.

 • Meer van onze leden

  Huiskamer van Wezep

  Huiskamer van Wezep

  De Huiskamer is een inloophuis. Opgericht door de burger voor de burger. Er ...

  Lees meer >
  Bewoners033

  Bewoners033

  Bewoners033 is een onafhankelijke netwerk organisatie gerund door vrijwilligers. Bewoners033 ondersteunt alle ...

  Lees meer >
  Indekerngezond

  Indekerngezond

  Indekerngezond heeft als ambitie om van de wijken Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern een zesde Blue Zone gebied te ...

  Lees meer >