Samenstichting Hoeven

 • De Samenstichting wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!” De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. Ze willen daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

  De Samenstichting Hoeven heeft als doel:

  • leefbaarheid in de kern Hoeven bevorderen

  • communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren

  • klankbord zijn voor inwoners en gemeente

  Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze, de beide rollen enzo zijn vastgelegd.

  Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede Inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.

 • Meer van onze leden

  Stichting de Rekere 2.0

  Stichting de Rekere 2.0

  Stichting De Rekere 2.0 is een wijkcentrum in Alkmaar en biedt ruimte aan diverse wijkactiviteiten op het gebied van ...

  Lees meer >
  Stichting Buurten met Buren

  Stichting Buurten met Buren

  Stichting Buurten met Buren in Huizen wil graag het onderlinge contact en verbinding tussen buurtgenoten bevorderen. ...

  Lees meer >
  Dorpshuis De Schulp

  Dorpshuis De Schulp

  Dorpshuis De Schulp is een plek voor elke activiteit, een plek voor jong en oud, een ontmoetingscentrum waar ...

  Lees meer >