• Ons lid

Samenstichting Hoeven

  • Hoeven

De Samenstichting wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!” De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. Ze willen daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

De Samenstichting Hoeven heeft als doel:
• leefbaarheid in de kern Hoeven bevorderen
• communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren
• klankbord zijn voor inwoners en gemeente

Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze en de beide rollen zijn vastgelegd. Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.