Samenstichting Hoeven

 • De Samenstichting wil actief deelnemen aan het maatschappelijk debat en heeft als motto: “Initiatief, luisteren, doen!” De leden overleggen, denken mee en adviseren bij grote en kleine projecten. Waar mogelijk doen ze actief mee bij productie en organisatie. Ze willen daarbij zoveel mogelijk inwoners actief betrekken. Zo zullen er per project werkgroepen worden gevormd met betrokken inwoners.

  De Samenstichting Hoeven heeft als doel:

  • leefbaarheid in de kern Hoeven bevorderen

  • communicatie tussen bewoners Hoeven en gemeente verbeteren

  • klankbord zijn voor inwoners en gemeente

  Tussen Gemeente en Samenstichting is een convenant afgesproken, waarin het doel, de werkwijze, de beide rollen enzo zijn vastgelegd.

  Jaarlijks zal de Samenstichting dorpsbrede Inwonersbijeenkomsten houden voor en met belangstellende bewoners om terug te koppelen waar men mee bezig is en plannen en ideeën te delen.

 • Meer van onze leden

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft

  Seniorenbelang Ulft  behartigt de belangen van 50-plussers in Ulft en omstreken en heeft het initiatief genomen om ...

  Lees meer >
  Wijkhuis de Haard

  Wijkhuis de Haard

  Wij(k)huis de Haard in Oss is een gastvrij thuis voor en door wijkbewoners. Een gezellige plek waar jong en oud zich ...

  Lees meer >
  Buurtclub Leefstijl

  Buurtclub Leefstijl

  “Samen gezonder oud worden” Dat is het motto van Buurtclub Leefstijl. Samen bezig zijn met leefstijl, op basis van ...

  Lees meer >