• Ons lid

Kracht van Zuilen

  • Utrecht

Stichting Kracht van Zuilen is een bewonersinitiatief in Utrecht. De Stichting werkt aan ontmoeting, verbinding, mooie programma’s en ondersteuning van bewonersgroepen in de hele wijk Zuilen.

De stichting ondersteunt bewonersinitiatieven in de wijk en verbindt de krachten die Zuilen heeft. Ze gelooft dat dit bijdraagt aan een leefbare, gezellige en sociale wijk voor iedereen en ziet graag dat de voorzieningen in Zuilen toegankelijk zijn en blijven voor iedereen die dat nodig heeft. Ze weet dat bewoners heel veel voor elkaar willen en kunnen betekenen, als ze elkaar weten te vinden. De Kracht van Zuilen bouwt mee aan een burennetwerk voor informatie, onderling advies en burenhulp.

“De Kracht van Zuilen, dat zijn natuurlijk de bewoners, voor een wijk waarin iedereen opvalt en niemand uitvalt”

Een belangrijke rol voor de Kracht van Zuilen is het meedenken met bewonersinitiatieven.

Bij de volgende, nu goed lopende initiatieven waren vrijwilligers uit de Kracht van Zuilen zelf (mede) trekker:

  • Repair Café Zuilen in buurthuis Zuilen.
  • Pannenkoekenhuisje “Bij Beatrix”, in buurtcentrum de Beatrix
  • Jaarlijkse buurtinitiatievenmarkt tijdens het ZON-festival.
  • Maandkalender (poster in de wijk) met evenementen in het Vorstelijk Complex, ZIMIHC theater Zuilen, bij de Parel en van bewonersgroepen en sociale organisaties.
  • Herinrichting hal en huiskamer van Buurtcentrum de Beatrix.
  • Totstandkoming Zuilens Portret in de Beatrix van kunstenaar Cas Slagboom.
  • Weggeefactie 75 vrijkaarten van gemeente Utrecht voor het EK vrouwenvoetbal aan kinderen en jongeren uit Zuilen