• Ons lid

Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda

  • Breda
Breda,_de_Grote_of_Onze_Lieve_Vrouwekerk_RM10305_foto8_2014-12-28_10.30

Als vertegenwoordigers van ieder stadsdeel of gebied van de gemeente Breda  organiseert de Kerngroep wijk- en dorpsraden Breda een bijeenkomst over thema’s die breed spelen. De kerngroep heeft een signalerende functie (als het gaat om collectieve signalen) naar de gemeente. De kerngroep probeert met name onderlinge verbinding te stimuleren.