• Ons lid

Haven 5

  • Huizen
Haven-5-raam

In Huizen wemelt het van de mensen met goede ideeën. De één wil graag een hobbyclub beginnen, een ander wil over films, of startende ondernemers adviseren. Er is een groep die actieve contacten tussen buren stimuleert, een werkgroep waarin LHBTI+ mensen elkaar ontmoeten en ondersteunen, en een organisatie die informatie geeft over duurzaam wonen. Ook zijn er verrassend veel initiatiefrijke jongeren in Huizen, die popelen om allerlei activiteiten te organiseren. En dit is nog maar het topje van de ijsberg!

Wat wil Haven 5 bereiken?

  • Een bijdrage leveren aan het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid, de gemeenschapszin en de levendigheid van Huizen;
  • Een verbindende rol spelen tussen mensen van verschillende culturen, leeftijden, achtergronden, religies etc.;
  • Ruimte bieden aan iedereen die iets wil delen (verhaal, vaardigheid, informatie etc.)
  •  Meer zichtbaarheid en mogelijkheden creëren voor lokale culturele, creatieve en sociale initiatieven;
  • Meer mensen de gelegenheid bieden mee te doen, van waarde te zijn door advisering vanuit de Vrijwilligerscentrale Huizen en het bieden van werkervaringsplaatsen, stages etc.;
  • Impact ondernemen te stimuleren door het samenbrengen van ideeën en kennis;
  • Om daardoor met elkaar een duurzame, veerkrachtige en leuke toekomst te creëren.

Kortom: een plek van inspiratie, informatie en ontmoeting!