• Ons lid

Gebiedonline

  • Amsterdam

Gebiedonline is een online platform in coöperatief eigendom waarmee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt, dorp of stad verbeteren.

Het platform is ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten IJburg groeide de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt en in de coöperatie Gebiedonline ondergebracht. Hiermee is het online platform beschikbaar voor de leden van deze coöperatie. Dit zijn vertegenwoordigers van lokale netwerken in verschillende dorpen en steden in Nederland. Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren
en te helpen meer zelf te doen. Alle leden zien in lokaal georiënteerde netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en democratische vernieuwing. Doordat de leden samenwerken, wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken samen waarde kunnen creëren met behulp van hun eigen online platform. De leden komen maandelijks bijeen om de verdere ontwikkeling te bespreken.