Gebiedonline

 • Gebiedonline is een online platform in coöperatief eigendom waarmee mensen samen de leefbaarheid van hun straat, buurt, dorp of stad verbeteren.

  Het platform is ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten IJburg groeide de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek algemeen toepasbaar gemaakt en in de coöperatie Gebiedonline ondergebracht. Hiermee is het online platform beschikbaar voor de leden van deze coöperatie. Dit zijn vertegenwoordigers van lokale netwerken in verschillende dorpen en steden in Nederland. Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door verbindingen te leggen en door mensen te activeren
  en te helpen meer zelf te doen. Alle leden zien in lokaal georiënteerde netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke en democratische vernieuwing. Doordat de leden samenwerken, wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken samen waarde kunnen creëren met behulp van hun eigen online platform. De leden komen maandelijks bijeen om de verdere ontwikkeling te bespreken.

  Notering aan de MAEX

   

 • Meer van onze leden

  Stichting Kleinbedrijf

  Stichting Kleinbedrijf

  De Stichting Kleinbedrijf stelt zich ten doel een 'ondernemerschapsmodel' te ontwikkelen dat voldoet aan 3 ...

  Lees meer >
  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  Stichting LeefbaarheidsTeam Achtse Barrier

  De leefbaarheid in de wijk Achtse Barrier, Eindhoven, in de ruimste zin van het woord, te analyseren, te ...

  Lees meer >
  DriveToConnect

  DriveToConnect

  DriveToConnect zet zich in voor het realiseren van een inclusieve samenleving en brengt daarvoor "Mensen en ...

  Lees meer >