• Ons lid

Fonds Wassenaar

  • Wassenaar

Fonds Wassenaar is een onafhankelijk, lokaal fonds van en voor Wassenaarders met als doelstelling de sociale cohesie en leefbaarheid (in de breedste zin) in Wassenaar te bevorderen. Het Fonds stelt organisaties en inwoners van Wassenaar1 in staat om hun maatschappelijke idealen te verwezenlijken door projecten financieel te ondersteunen. Van een schaakcompetitie voor de jeugd tot een openlucht concert in het centrum. Of de realisatie van allerlei burgerinitiatieven.

Het is onze missie om toegankelijk, efficiënt en onafhankelijk te zijn. Tegelijkertijd wil Fonds Wassenaar verbinding maken met alle (bestaande) lokale organisaties en culturele- en maatschappelijke initiatieven.