• Ons lid

Door Achterveld Voor Achterveld

  • Achterveld
DAVA

DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld. Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in ons dorp kunnen blijven wonen en participeren
in de samenleving.

Dit doet de vereniging door het organiseren en het stimuleren van de realisatie van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld.

De Buurthuiskamer heeft ten doel de mogelijkheid te beiden aan inwoners van Achterveld om samen een praatje te maken en te dienen als informatiepunt onder het genot van een kopje koffie of thee. ANWB AutoMaatje heeft ten doel, tegen een vergoeding van € 0,30 per kilometer, ouderen en mensen met een handicap inwoners van Achterveld te vervoeren met behulp van vrijwillige chauffeurs bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. De Ruilboekenkast heeft ten doel het mogelijk te maken dat iedere bewoner van Achterveld, jong en oud boeken en tijdschriften kunnen ruilen. Klusmaatje heeft ten doel mensen in Achterveld, die een klein klusje hebben in huis of in de tuin in contact te brengen met een vrijwilliger, die wel een klusje wil klaren. Samen aan tafel heeft ten doel mensen in Achterveld de gelegenheid te geven om elkaar op informele manier te ontmoeten. Singles-Samen Gezellig heeft ten doel mensen die alleenstaand zijn een aanspraak en gezelligheid te bieden door het organiseren van activiteiten waaronder een maandelijkse bijeenkomst. Groen Samen. In de loop van 2017 is gebleken dat er behoefte is aan een werkgroep Groen, die ten doel heeft om openbare groenvoorzieningen in samenspel met de gemeente te onderhouden.

Iedere werkgroep heeft een eigen werkgroep en een coördinator, die de werkzaamheden van de werkgroep coördineert. In principe bedruipt elke werkgroep zich financieel zelf.

Met al deze activiteiten wil DAVA het verschil maken nu en in de toekomst voor en door de gemeenschap van Achterveld.