Door Achterveld Voor Achterveld / DAVA

 • DAVA is de afkorting van Door Achterveld Voor Achterveld.
  Deze vereniging van vrijwilligers heeft als doel ervoor te zorgen dat (kwetsbare) mensen met plezier in ons dorp kunnen blijven wonen en participeren
  in de samenleving.

  Dit doet de vereniging door het organiseren en het stimuleren van de realisatie van aanvullende diensten en voorzieningen in Achterveld.

  Sinds 2018 zijn er 7 werkgroep actief:
  a. Buurthuiskamer
  b. ANWB AutoMaatje
  c. Ruilboekenkast
  d. Klusmaatje
  e. Samen aan tafel
  f. Singles – samen gezellig
  g. Groen Samen

  De Buurthuiskamer heeft ten doel de mogelijkheid te beiden aan inwoners van Achterveld om samen een praatje te maken en te dienen als informatiepunt onder het genot van een kopje koffie of thee. Het dient tevens als informatiepunt voor sociaal maatschappelijke vragen. Gemiddeld maakten in 2017 en 2018 25 mensen per week gebruik van deze mogelijkheid. Op dinsdagochtend en donderdagochtend is de huiskamer open. Er zijn voor de buurthuiskamer ongeveer 10 vrijwilligers actief. Overigens is er van de mogelijkheid om aldaar huiswerk te maken geen gebruik gemaakt. In 2019 zal de “nieuwe “buurthuiskamer toegevoegde waarde krijgen. De activiteitencommissie zal ideeën voor gebruik van de ruimte aan het bestuur voorleggen. De tentoonstellingscommissie zal zorgdragen voor aankleding van de wanden en vitrinekasten. De ruimte zal door alle DAVA- werkgroepen als “honk” gebruikt kunnen worden.

  ANWB AutoMaatje heeft ten doel, tegen een vergoeding van € 0,30 per kilometer, ouderen en mensen met een handicap inwoners van Achterveld te vervoeren met behulp van vrijwillige chauffeurs bijvoorbeeld naar het ziekenhuis. Op 2 februari 2017 is de overeenkomst met de ANWB formeel ondertekend. . Inmiddels zijn er ruim 500 ritten verzorgd door ongeveer 20 vrijwilligers, waarvan 3 coördinatoren. Zonder meer kan worden gesteld dat Automaatje een succes is geworden. Het streven is er op gericht in 2019 250 ritten te verzorgen.

  De Ruilboekenkast heeft ten doel het mogelijk te maken dat iedere bewoner van Achterveld, jong en oud boeken en tijdschriften kunnen ruilen. Regelmatig worden er boeken geleend en worden er nieuwe boeken aangeboden. Er zijn in dit verband 6 vrijwilligers actief. Er is alle aanleiding dit initiatief te continueren.

  Klusmaatje heeft ten doel mensen in Achterveld, die een klein klusje hebben in huis of in de tuin in contact te brengen met een vrijwilliger, die wel een klusje wil klaren. Van klusmaatje wordt regelmatig gebruik gemaakt. Gemiddeld 20 keer per jaar. Aan dit project zijn 6 vrijwilligers verbonden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal verzoeken zal oplopen naarmate de werkgroep meer bekendheid krijgt.

  Samen aan tafel heeft ten doel mensen in Achterveld de gelegenheid te geven om elkaar op informele manier te ontmoeten. Er wordt voor betrokkene gekookt en de kosten worden gedeeld. In het voorjaar van 2017 is de eerste Samen aan Tafel van start gaan. Elke maand wordt er door een drietal vrijwilligers bij één van de vrijwilligers thuis gekookt voor een groep van 8 tot 10 mensen. In totaal zijn er ongeveer 20 vrijwilligers verbonden aan deze werkgroep. De geboden mogelijkheid voorziet duidelijk in een behoefte. In 2018 is een beleid gevoerd, waarbij degenen die “nieuw” zijn als eerste gebruik kunnen maken van de mogelijkheid deel te nemen an Samen aan Tafel”. Dit lijkt een succes. Het beleid terzake zal dan ook worden voortgezet.

  Singles-Samen Gezellig heeft ten doel mensen die alleenstaand zijn een aanspraak en gezelligheid te bieden door het organiseren van activiteiten waaronder een maandelijkse bijeenkomst. Het Single-samen gezellig project heeft al enige tijd gedraaid. Er wordt door een 40-tal mensen gebruik gemaakt van de hierdoor geboden mogelijkheid elkaar te ontmoeten en met elkaar activiteiten te ontplooien. Een 5-tal vrijwilligers zijn aan dit project verbonden. De bedoeling is om ook in de komende periode deze activiteit te continueren.

  Groen Samen. In de loop van 2017 is gebleken dat er behoefte is aan een werkgroep Groen, die ten doel heeft om openbare groenvoorzieningen in samenspel met de gemeente te onderhouden. Aan deze werkgroep zijn een 5-tal vrijwilligers verbonden. Na de succesvolle opening van het ‘Bijepark” staat voor 2019 de renovatie van het pad/groenstrook naast het kerkhof tussen Jan van Arkelweg en de Oldenbarneveltstraat op de planning.

  Iedere werkgroep heeft een eigen werkgroep en een coördinator, die de werkzaamheden van de werkgroep coördineert. In principe bedruipt elke werkgroep zich financieel zelf.

  Met al deze activiteiten wil DAVA het verschil maken nu en in de toekomst voor en door de gemeenschap van Achterveld.

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >