• Ons lid

Doe Mee Heerlen-Noord

  • Heerlen
Doe mee heerlen noord foto

Heerlen-Noord is een stadsdeel met grote uitdagingen, maar ook een gebied met veel mogelijkheden. Doe Mee Heerlen-Noord slaat een brug tussen de bewoners in de wijken van Heerlen-Noord en de projecten die vanuit het Nationaal Programma worden geïnitieerd. Betrokkenheid van bewoners is hierbij essentieel; het moet niet alleen een plan voor burgers zijn, maar ook een plan mét en van burgers.

Doe Mee Heerlen-Noord zet zich in om burgers mee te laten praten en beslissen over de uitwerking van dit plan en te betrekken bij de uitvoering ervan.