• Ons lid

BOL Stichting Bewoners Overleg Lunetten

  • Utrecht
BOL-Lunetten

Bewoners Overleg Lunetten (BOL) is een stichting die actief is in de wijk Lunetten, Utrecht. Het bestaat uit betrokken vrijwilligers en biedt onderdak aan alle bewoners. Actief sinds begin jaren negentig ontwikkelde het BOL een flinke staat van dienst. Bewoners, media, contactpersonen in netwerken bij organisaties kennen het BOL als energieke club deskundigen, als luis in de pels of als stevige partner. Ook binnen de gemeente politiek, bij Burgemeester en Wethouders, bij de gemeenteraad en bij de relevante ambtenaren is het BOL genoegzaam bekend. Veelzijdige projecten en acties zijn succesvol afgerond.

BOL Lunetten heeft overleg met vrijwilligers-, maatschappelijk- en gemeentelijke organisaties en organiseren activiteiten zoals informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen, een wijkdag, wilgenknotten, enz.

De missie van het BOL is drieledig:

  • het bevorderen van samenwerking van wijkbewoners en de sociale cohesie op wijk-, buurt- en straatniveau
  • het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners en ten derde
  • het beïnvloeden van instanties die beslissingen nemen die voor de wijk en/of voor degenen die er wonen van belang zijn

“Wij zijn lid van het LSA om kennis en ervaring te verkrijgen en te delen over bewonersparticipatie.”