• Ons lid

Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland

  • Schiedam
Wonen en leven Nieuwland

Nieuwland is een kleurrijke wijk waar van alles gebeurt. Een wijk ook met bewoners uit alle windstreken. Wijk- en Bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland houdt zich voornamelijk bezig met het behartigen van de belangen van de wijkbewoners in Schiedam Nieuwland. De vereniging is opgericht in 1967 en krijgt subsidie van de gemeente Schiedam.

De bewonersvereniging is een belangrijke partner van Het Wijkactieprogramma Nieuwland. Het WAP is in samenspraak met bewoners, ondernemers en partners opgesteld door de gemeente Schiedam en woningcorporatie Woonplus Schiedam, in het kader van de ‘40-wijken-aanpak’. Die betrokkenheid van bewoners en ondernemers is onmisbaar gebleken. Zij hebben van meet af aan flink meegewerkt aan de ontwikkeling van het WAP, en voortdurend ideeën aangedragen. Het WAP is maar liefst door 22 partijen in de wijk ondertekend. Dit betekent dat de plannen écht breed gedragen worden in Nieuwland.

De bewonersvereniging ondersteunt en initieert ook allerlei projecten, zoals Buurtpreventie, Nieuwland festival, Samen Buurten, Het speeleiland, en nog veel meer. Tot slot is de vereniging naast aanspreekpunt voor bewoners, ook aanspreekpunt voor alle partners in de wijk, zoals gemeente, instanties en bedrijven en hiermee een spin in het web van de wijk Nieuwland.