• Ons lid

Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

  • Delft, Zuid-Holland
BHTD avond

De doelstellingen van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) zijn volgens de statuten als volgt vastgesteld:

  • Het handhaven en verbeteren van het volle eigendom- en woongenot van haar leden
  • Behartigen van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huurder of huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan.
  • Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat in de wijk.

De BHTD geeft invulling aan deze doelstellingen door actieve participatie in overleg met de gemeente over zaken als de wijkbeschrijving en het wijkbeheerplan of met het bevoegd gezag op andere terreinen.