• Ons lid

Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven

  • Gouda

De bewonersvereniging “De Twaalf Hoeven” behartigd de gezamenlijke belangen van de buurtbewoners voor zover deze betrekking hebben op de woningen, groenvoorzieningen, recreatiemogelijkheden, het woon- en leefklimaat. Dit betekent het volgen en waar gewenst participeren in planvorming en besluitvorming door gemeente of andere overheden, inspraakreacties en dergelijke.

In de werkgroepen houdt een aantal enthousiaste bewoners zich bezig met allerlei zaken die ons allen aangaan. Er zijn verschillende werkgroepen actief waaronder leefomgeving, veiligheid, A12 en onderhoud.