Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

 • Na het stoppen van het wijkoverleg in Venlo-Zuid is in 2013 gestart met een netwerk van bewoners, bedrijven en professionals uit de (semi)overheid met de vraag; hoe verder?
  Hoe kunnen betrokken mensen uit Venlo-Zuid toch samenwerken en samen verder? Zeker als steeds meer duidelijk wordt dat veel energie en kracht en inspiratie van de bewoners en bedrijven nodig zal zijn. Buurt- en bewonersinitiatieven worden meer belangrijk.
  Daarom is er het Bewonersnetwerk in Venlo-Zuid met een lichte structuur. Het netwerk komt vier keer per jaar bijeen en als het nodig is vaker. Iedereen met een idee of probleem is welkom en kan medestanders vinden, maar blijft wel eigenaar van zijn of haar idee of probleem. Dat wil zeggen dat het bewonersnetwerk hulp biedt, maar zelf zo goed mogelijk aan het roer blijft om tot uitvoering of oplossingen te komen. Plannen en problemen worden kort besproken, maar het echte werk ligt in de werkgroepen rondom de thema’s.
  Nu zijn er thema’s over, “Hoe maken en houden we Venlo-Zuid schoon”, verbeteren van een aantal onveilige verkeerssituaties,
  de burenhulp, de burendag en de communicatie. Maar ook: hoe kunnen school en buurt samenwerken en wat zijn huizen van de wijk?

  De werkgroep communicatie is verantwoordelijk voor de Wijkkrant en de website en voor een deel ook voor de Facebook pagina.
  Het doel van de communicatie is: iedereen op de hoogte brengen en houden van ontwikkelingen in Venlo-Zuid, de activiteiten weergeven van het bewonersnetwerk en de werkgroepen, uitwisselen van ervaringen, zodat er van elkaar geleerd kan worden, de marktplaats voor het vinden van medestanders van je idee en het zoeken en vinden van oplossingen.
  Een levendige en leefbare wijk is gebaat bij een goede onderlinge communicatie.

  Het doel van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid is dus het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid.

   

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >
  Stichting KunstPost

  Stichting KunstPost

    "Kunst opent je wereld en leert je anders kijken!" KunstPost is er om: * Kunst zichtbaar te maken in en ...

  Lees meer >