• Ons lid

Bewonersnetwerk Venlo-Zuid

  • Venlo

Het doel van het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid is het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Venlo-Zuid. Het Bewonersnetwerk in Venlo-Zuid komt vier keer per jaar bijeen en als het nodig is vaker. Iedereen met een idee of probleem is welkom en kan medestanders en hulp vinden, maar blijft wel eigenaar van zijn of haar idee of probleem.

Thema’s die spelen zijn hoe maken en houden we Venlo-Zuid schoon, het verbeteren van een aantal onveilige verkeerssituaties, burenhulp, burendag en communicatie onder andere door middel van een wijkkrant.