• Ons lid

Bewonerscommissie Margrietpark

  • Sappemeer

Het doel van de Stichting Bewoners Commissie Margrietpark is het behartigen van de belangen op het gebied van woon- en leefklimaat voor de bewoners van het Margrietpark. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de leefbaarheid in de wijk te bevorderen en als aanspreekpunt voor de gemeente en woningcorporaties te functioneren. Zij zorgen ervoor dat de acties die nodig zijn om voorstellen ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen, in gang worden gezet.

De Bewoners Commissie Margrietpark werkt nauw samen met de Buurt- en speeltuinvereniging Prinses Margrietpark. De buurt- en speeltuin vereniging organiseert wekelijkse en maandelijkse activiteiten voor jong en oud. Tevens hebben zij elk jaar terugkerende evenementen. Zo is er een seniorencafé, een speeltuin, een gymclub, kindervakantieweek, knutselclub, biljarten, en nog veel meer. In het voorjaar van 2018 is de Beweegtuin in het Margrietpark gerealiseerd.