• Ons lid

Bewonersbedrijf Heechterp-Schieringen

  • Leeuwarden

BewonersBedrijf Heechterp Schieringen is het eerste bewonersbedrijf van Nederland. Het BewonersBedrijf wil de wijk verbeteren zodat bewoners niet meer wegtrekken. Ook het oplossen van armoede in de wijk is een belangrijk uitganspunt van het BewonersBedrijf. En daar betrekken zij de bewoners uit de wijk actief bij.

Het BewonersBedrijf heeft vertrouwen in de bewoners van de wijk en als doel dat iedereen die het BewonersBedrijf helpt erop vooruit gaat. Zo zijn er projecten rondom catering, groenonderhoud, afvalpreventie en schoonmaak. Het BewonersBedrijf kreeg de opdracht van de gemeente (via de Right to Challenge) om het groenonderhoud in de wijk te doen. Van de inkomsten worden vrijwilligersvergoedingen en opleiding betaald.  Groepen bewoners surveilleren in de wijk met het project ‘Attentie Buurtpreventie’. Deze teams van bewoners houden een extra oogje in het zeil. Zo zorgen de bewoners samen voor een veiligere wijk.