• Ons lid

Bewonersbedrijf Delfzijl Noord

  • Delfzijl

Het initiatief van een bewonersbedrijf in Delfzijl Noord is gestart door een aantal enthousiaste mensen uit Delfzijl Noord. Met het idee om van Delfzijl Noord een buurt te maken waar ‘samen doen’ centraal staat. Van daaruit dragen ze zorg voor onze wijk, herstellen ze sociale verbindingen en helpen ze mensen aan het werk.

Het Bewonersbedrijf Delfzijl Noord probeert initiatieven van bewoners die zich willen inzetten voor de wijk om te zetten tot bewonersbedrijfjes. Deze bewonersbedrijfjes kunnen er voor zorgen dat problemen in de wijk worden aangepakt en het creëert werk. Zo wordt er gewerkt aan het onderhoud van het wijkpark, is er een cateringbedrijf door een groep moeders opricht, is er een handwerkbedrijf, een wijkkrant en natuurlijk het wijkcentrum zelf.

“Het is onze wijk en wij weten hoe we die leefbaar kunnen maken. Onderhoud van het groen, opruimen van zwerfafval, beheer van het wijkcentrum, invullen lege plekken… Geef ons de kans en wij bereiken meer voor hetzelfde geld, omdat we het samen en zelf doen. Wij zijn in staat om te verbinden en het vertrouwen van bewoners terug te winnen en hen verantwoordelijk te laten voelen voor hun eigen wijk. Dat levert positieve duurzame energie in de wijk op!”