• Ons lid

Aktiegroep Het Oude Westen

  • Rotterdam
aktiegroep oude westen

Aktiegroep Het Oude Westen is een bewonersorganisatie die in 1970 is opgericht door en voor bewoners uit het Oude Westen Rotterdam. Gevestigd in een pand midden in de wijk, waar bewoners gemakkelijk binnenlopen met een vraag, zorg of idee. Bewoners komen elkaar daar tegen en zetten zich in voor een sociaal duurzame wijk voor iedereen. Denk aan zaken als betaalbaar wonen, elkaar helpen bij het invullen van moeilijke formulieren, het vergroenen van straten en daken, hergebruik van spullen, collectieve zonnedaken en bewustwording rondom energiegebruik.
Het succes van de afgelopen 50 jaar én de toekomstplannen maken van de Aktiegroep het Oude Westen een waar Rotterdams ‘sociaal monument’ en we zijn sinds 2023 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.