Manifest voor succesvolle wijkaanpak

 • 'De wijk' is terug van weggeweest op de landelijke politieke agenda. En daar zijn we blij mee, na bijna 10 jaar zonder. Gelukkig hebben we in de tijd daarvoor en op sommige plekken waar wel is doorgezet een hoop geleerd over wat werkt. We hoeven het wiel dus niet overal opnieuw uit te vinden. Deze inzichten zijn gebundeld in het 'Manifest voor een succesvolle wijkaanpak'. Een goede leidraad voor de straks nieuw verkozen gemeenteraden en net aangestelde colleges. Maar ook zeker ter inspiratie voor een rijksprogramma voor leefbaarheid en veiligheid in wijken.

  Direct naar het manifest

  Wij pleiten in dit Manifest voor een wijkaanpak ván en mét de wijk. De ervaringskennis en agenda van bewoners zijn daarbij leidend! Laat het in wijken gebeuren en vertrek niet meer alleen vanuit landelijke of lokale nota’s. Bied ruimte om opzichzelfstaande potjes (van verschillende ministeries)  die naar gemeenten en wijken gaan, te verbinden. En laat de wijkaanpak niet uitvoeren door buitenstaanders. Kies voor de wijkaanpak ván en mét de wijk! Die draagt evengoed bij aan allerlei landelijke beleidsdoelen, zonder dat deze sturend worden opgelegd. We zijn ervan overtuigd dat iedere bewoner zo toegang krijgt tot het verbeteren van perspectief. En dat geboekte resultaten en effecten een duurzaam karakter krijgen. En natuurlijk hebben we professionals nodig. Wat ons betreft is de de inzet van beroepskrachten maximaal ondersteunend en  beleid dienend. Experimenteerruimte en een lerende aanpak zijn katalyserende bestanddelen voor een succesvolle wijkaanpak.

  Manifest in het kort

  Bewoners en hun ervaringskennis zijn leidend

  • Werk waarderend en uitnodigend;
  • Heb aandacht voor wat er goed gaat in wijken;
  • Vertrek vanuit gelijkwaardigheid;
  • Maak gebruik van wat er al is;

  Een lange adem

  • Kies voor de lange termijn;
  • Organiseer betrouwbaarheid en consistentie;
  • Borg continuïteit in de uitvoering;

  Mogelijk maken

  • Geef beroepskrachten in de wijk de ruimte om hun werk te doen;
  • Experimenteer met nieuwe mogelijkheden tot verantwoording.

  Het manifest

  Het manifest is er voor jou. Of je nu actieve wijkbewoner bent, ambtenaar bij de gemeente, opbouwwerker of bij een woningcorporatiewerk of politicus of bestuurder. Samen moeten we aan de slag om van de nieuwe wijk aanpak een succes te maken. Je maakt al een begin door het manifest te delen in jouw netwerk!  Begin met de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college in jouw gemeente. Met je buren en de organisaties in jouw wijk. We hebben een digitale versie en een printversie die je zelf kunt printen.

  De makers van het manifest

  Binnen het platform Wijkwijzer hebben het LPB en LSA het initiatief genomen om dit manifest op te stellen,. We hebben een redactieteam* van experts gevraagd om het daadwerkelijke onderzoek- en schrijfwerk te doen. Het manifest is tot stand gekomen door meerdere verkennende en verdiepende gesprekken in het redactieteam, tijdens drie digitale sessies met ruim 75 bestuurders, beleidsmakers, beroepskrachten en actieve bewoners en een sessie met Utrechtse jongeren.

  * Het redactieteam bestaat uit:
  Bouchra Dibi (adviseur en onderzoeker Krachtwijken), dr. Reinout Kleinhans (universitair hoofddocent Stadsvernieuwing, TU Delft), Matthijs Uyterlinde (senior onderzoeker Verwey-Jonker Instituut) en Eelco Visser (Denk- en doenetwerk Naar daar), met ondersteuning van LPB en LSAbewoners.

  Op de hoogte blijven?

  Wil op je hoogte blijven van nieuws rondom wijkaanpak en ander LSA-nieuws? Laat hieronder dan je gegevens achter.