• Hulpmiddel

Onderzoek nieuw energiesysteem

In 2021 is de Gebiedscoöperatie Wijk 25, GCWijk25, opgericht. De energietransitie is een belangrijke aanleiding hiervoor. De belangrijkste bijdrage van GCWijk25 met betrekking tot duurzame energie is te zorgen dat het nieuwe energiesysteem ook toegankelijk is voor iedereen. Rechtvaardigheid is voor GCWijk25 een kernwaarde.

Deze studie onderzoekt hoe alle partijen samen een nieuw energiesysteem op basis van lokale hernieuwbare energiebronnen kunnen ontwikkelen, dat bijdraagt aan een toekomstbestendig Mariahoeve, met zorg voor de bestaanszekerheid voor iedereen.