Nieuwe versie handreiking coronapas in dorps- en buurthuizen

 • De handreiking voor de coronapas in dorps- en buurthuizen is aangepast. Het Ministerie VWS is nu ook mede-afzender. Na contact met buurthuizen hebben we deze op onderdelen verduidelijkt. Ook hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet in dit bericht.

  Je bent waarschijnlijk hier om informatie te vinden over wat de huidige corona-maatregelen betekenen voor buurthuizen/buurtwerk. Dit is een update uit [maand, jaar]. Wil je weten welke regels op dit moment gelden? Check dan de berichten op onze nieuwspagina even. Ontvang je in de toekomst graag een seintje van ons als er weer zo’n update over corona-maatregelen is? Geef ons je mailadres door en we houden je op de hoogte.

  Vanaf 25 september wordt gebruik gemaakt van het Coronatoegangsbewijs (CTB) voor bezoek van horeca of evenement. Buurt- en dorpshuizen hoeven hier geen gebruik van te maken, met uitzondering van hun horeca functie of bij evenementen of culturele voorstellingen.

  Handreiking – een nieuwe versie

  Sociaal Werk Nederland en LSA in samenspraak met het Ministerie VWS een handreiking gemaakt. Die handreiking hebben we besproken met een groot aantal beheerders en bestuurders van buurthuizen en ervaringen verzameld. Dat heeft geleid tot een nieuwe versie. Deze versie is niet alleen meegelezen door de overheid (zoals de vorige versie) , maar Ministerie VWS is nu ook mede-opsteller. Dit heeft als voordeel dat deze versie ook terug te vinden is op Rijksoverheid.nl (RO.nl). Dat geeft naar gemeenten een duidelijker status van de handreiking en maakt makkelijker om door te verwijzen, bijvoorbeeld in discussie met handhaving. Deze nieuwe versie geldt met ingang van 11 oktober.

  Veelgestelde vragen

  In een handreiking is het onmogelijk en ook niet wenselijk om teveel in detail te beschrijven wanneer een CTB wel of niet noodzakelijk is. Alle ontmoetingsplekken zijn anders, de activiteiten verschillen en inrichting en bezoekers zijn niet overal hetzelfde. Daarom zullen we in deze veelgestelde vragen proberen een richting te schetsen hoe je om kunt gaan met de handreiking.

  Is eten en drinken toegestaan?

  Ja, het aanbieden van een drankje is mogelijk als dit ondersteunend is aan de activiteit. Ook het samen met vrijwilligers lunchen of het aanbieden van een buurtmaaltijd is mogelijk. Je kunt als richtlijn aanhouden dat als je buurthuis dit als reguliere activiteit organiseerde voor de invoering van het CTB-bewijs, dit nu ook kan. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een kop koffie tijdens vergaderingen of een biertje bij het biljarten. Dat geldt ook voor de nazit, direct na de activiteit. Probeer wel afspraken te maken over hoe lang je bezoekers na een activiteit kunnen blijven. Veel buurthuizen kiezen ervoor om bij de inloopfunctie waarbij de horeca-functie centraal staat tijdelijk te sluiten. Of om het horeca-gedeelte af te scheiden van de andere delen van het buurthuis en hier te informeren naar het CTB.

  Wanneer is er sprake van een evenement?

  De uiteindelijke beslissing is aan jouw gemeente. In ieder geval worden festivals, optredens, feesten en publiek bij professionele sportwedstrijden, vertoning van kunst en cultuur (zoals in bioscopen en theaters) gezien als activiteiten waar een CTB noodzakelijk is. Dat geldt dus ook voor besloten feesten of een buurtfeest.

  Moeten vrijwilligers een CTB laten zien?

  Dat is wenselijk, maar niet verplicht. Vrijwilligers die verbonden zijn aan je buurthuis kunnen gebruik maken van dezelfde voorwaarden die gelden voor bijvoorbeeld medewerkers van een restaurant of bioscoop. Zij zijn niet verplicht een CTB te overleggen. Sommige buurthuizen kiezen ervoor om met vrijwilligers een afspraak te maken om in overleg met hen tijdelijk een andere rol of functie af te spreken waarbij contact met bezoekers minder voorkomt. Of om bijvoorbeeld een andere dienst te draaien wanneer de gezondheid van je doelgroep als kwetsbaar gezien wordt.

  Wie is verantwoordelijk voor het bepalen of een CTB noodzakelijk is? En wie moet de controle uitvoeren?

  Het bestuur is eindverantwoordelijk om een goede afweging te maken en te zorgen voor een goede controle indien een CTB noodzakelijk is. Dat wil niet zeggen dat je goede afspraken kunt maken met (vaste) gebruikers of de organisator van een activiteit. Zij kunnen de daadwerkelijke controle ook doen in overleg met het bestuur. De gemeente is als bevoegd gezag altijd de partij die in geval van twijfel kan bepalen of een CTB noodzakelijk is.

  Wanneer worden we gezien als buurt- of dorpshuis?

  Dat wordt vooral bepaald door de functie. Een openbaar gebouw dat bijdraagt aan de integrale leefkwaliteit van de buurt of het dorp. Denk aan ontmoeting, sociale cohesie, ondersteuning en ontwikkeling. Het maakt niet uit of je wel of geen horeca-vergunning hebt, of een stichting de eigenaar is of de gemeente.

  Hoe maak ik een afweging

  We kunnen ons voorstellen dat dit soms lastig is. In de handreiking zit ruimte voor een eigen interpretatie. Een aantal afwegingen die buurthuizen nu maken:

  • Is het een reguliere activiteit voor ons buurthuis?
  • Draagt de activiteit bij aan de primaire doelstelling van een buurthuis?
  • Is de horeca ondersteunend aan de activiteit?
  • Voorkomen we oneigenlijke concurrentie met horeca, sportkantine, theater of bioscoop?

  We raden je aan om deze afweging op te schrijven, zodat je later kunt overleggen wat je argumenten waren en hoe je de handreiking hebt geïnterpreteerd. Houd je twijfels? Dan kun je afstemming zoeken met je eigen gemeente.

  Hoe zorgen we voor een veilige plek voor iedereen?

  Als buurthuis wil je een veilige en toegankelijke plek zijn voor iedereen. Voor- en tegenstanders van het CTB, mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Dat vraagt soms overleg en begrip voor elkaar. Ga in gesprek om bezoekers en vrijwilligers die zorgen hebben over samenkomen met mensen die geen CTB hebben. Hetzelfde geldt voor mensen die principiële bezwaren hebben tegen het laten zien van een CTB. Het NOV geeft hiervoor wat tips.

  Download hier de Handreiking dorps- en buurthuizen bij CTB (versie 08-10-2021)

 • Meer van onze leden

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  Bewonersvereniging Hart van Alkmaar

  De bewonersvereniging Hart van Alkmaar bestaat al meer dan 50 jaar. Doel van de vereniging is het bewaken en ...

  Lees meer >
  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  Buurtorganisatie Trompstraat 2a

  De Eindhovense buurtorganisatie Trompstraat 2a vergadert elke maand met elkaar. Bijvoorbeeld over de kleinschalige ...

  Lees meer >
  Stichting de Erker

  Stichting de Erker

  Stichting de Erker is een bewonersinitiatief in wijk West in Schiedam. Met meer dan 56 vrijwilligers houden zij het ...

  Lees meer >