Nieuw essay: het dogma aanbesteden

 • Bewoners ervaren veel problemen met de aanbestedingen in het sociale domein. Het stuivertje wisselen tussen grote welzijnsorganisaties van buiten de stadsgrenzen. Steeds weer kennis moeten maken met nieuwe opbouwerkers of jongerenwerkers. Welzijnsprofessionals die de sociale kaart komen ophalen bij de bewonersgroepen die al jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de wijk.

  De fuik van klassieke aanbestedingen

  Bij het schrijven van aanbestedingen lukt het nauwelijks om op een goede manier bewoners te betrekken en invloed te laten hebben op het uiteindelijke aanbod. Als bewonersinitiatieven zelf betrokken willen zijn in het aanbieden van welzijn in hun eigen wijk lopen ze in de fuik van bureaucratische en ingewikkelde aanbestedingen. Waarom? We zien bij veel gemeenten een behoorlijke fixatie op klassieke aanbestedingen. Waarden als efficiency, concurrentie en prijsvoordelen staan haaks op die van gemeenschapszin en burgerschap. En als we er met redelijke argumenten niet uitkomen, kunnen we altijd nog terugvallen op ‘ Dat moet van Europa’.

  Bewonersgroepen verenigd binnen het LSA zijn al langere tijd bezig om ervoor te zorgen dat bewoners ook zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor leefbare wijken en voorzieningen. Met het right to challenge ontwierpen we een instrument dat deze aanbestedingslogica kan openbreken. Maar daarmee zijn we er nog lang niet. De logica van aanbesteden in alle gevallen wordt hiermee niet ter discussie gesteld.

  Kan dat anders?

  Hoog tijd voor het LSA om publicist Jos van der Lans een vrije opdracht te geven: schrijf een essay over aanbesteden in het sociale domein. Wat heeft een kwart eeuw aanbesteden in het sociale domein nu eigenlijk heeft opgeleverd. Heeft het de innovatie gebracht die het beloofde? Heeft concurrentie tot betere professionals geleid? Is het werk er beter van geworden? En – niet onbelangrijk – wat zijn burgers, gebruikers, bewoners, cliënten er eigenlijk mee opgeschoten?

  Dat essay – het dogma aanbesteden – is klaar en delen we met heel veel plezier en trots. We hopen dat het de aanzet geeft tot nieuwe gesprekken over de (on)logica van aanbesteden en nieuwe perspectieven om dat anders te doen. Van raadslid tot inkoper, van beleidsambtenaar tot welzijnswerker, en van wethouder tot actieve bewoner.  Gebruik deze inzichten om op een nieuwe manier het organiseren van het sociale domein vorm te geven. Veel inspiratie!

  >> Download het essay Het dogma aanbesteden.

  Boekje thuis gestuurd?

  We stellen ons voor dat je dat je het boekessay liever op papier leest dan van  een scherm. Daarom kun je het gedrukte essay als boekje (92 pagina’s) bestellen tegen een kleine onkostenvergoeding van E7,50 via het onderstaande formulier. Als het boekje bij je op de mat valt, vind je een brief met gegevens die je kunt gebruiken om het bedrag naar ons over te maken.

  Lees je het essay graag gratis, als .pdf, op onze website, dan is een (eenmalige) donatie meer dan welkom!

  Stuur mij het boekje met de post

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >