SDG’s voor bewonersinitiatieven

 • Veel bewonersinitiatieven dragen met hun activiteiten op een of andere manier bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN. Een heel aantal gebruiken ze ook al in impact metingen en rapportages.

  Als je er voor de eerste keer een blik op werpt zijn het er veel en bovendien lijken veel doelen alleen van toepassing op ontwikkelingslanden. Toch is dat niet zo. We gingen er eens goed voor zitten en filterden er de meest relevante (sub)doelen voor je uit. Zo kunnen jullie makkelijker zien aan welke doelen jullie specifiek bijdragen. Dit is onze selectie:

  Geen armoede | Bijvoorbeeld zorgen dat mannen en vrouwen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op: economische middelen, toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, natuurlijke hulpbronnen, financiële diensten met inbegrip van microfinanciering. Onder dit doel valt ook het opbouwen van weerbaarheid van de armen en van mensen die zich in kwetsbare situaties bevinden. Verder het beperken van hun kwetsbaarheid voor klimaat-gerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en ecologische schokken en rampen.

  Kwaliteitsonderwijs |  Het verhogen van het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden dat degelijk werk heeft en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

   

   

  Gendergelijkheid | Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes bijvoorbeeldvormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de privésfeer uitroeien. Het bevorderen van toegang van vrouwen tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, financiële diensten, erfenissen en natuurlijke hulpbronnen.

   

  Betaalbare en duurzame energie | Toegang faciliteren tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

   

   

  Waardig werk en economische groei | Volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, met daarbij een gelijk loon voor werk van gelijke waarde. Het aandeel jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn aanzienlijk terugschroeven.

   

  Ongelijkheid verminderen | Bijdragen aan en bevorderen van het sociale, economische en politieke inclusie van iedereen. Het bevorderen van gelijkheid ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, godsdienst of economische of andere status.

   

   

  Duurzame steden en gemeenschappen | Toegang tot veilige, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en personen met een handicap. Maar bijvoorbeeld ook de inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

   

   

  Verantwoorde consumptie en productie | Bijdragen aan duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voedselverspilling in winkels en bij consumenten halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens. Maar ook afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie, vermindering, recycling en hergebruik.

   

   

  Klimaatactie | De opvoeding, bewustwording, capaciteit en vaardigheden verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie en impactvermindering met betrekking tot klimaatverandering.

   

   

  Leven op het land | Bijdragen een verbeteren van ecosystemen en verlies van biodiversiteit een halt toe roepen.

   

   

   

  Partnerschappen om doelstellingen te bereiken | Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het netwerk van partnerschappen.

   

   

  Voor een compleet overzicht van alle (sub)doelen ga je naar de website van SDG Nederland.

   

 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >