• Tips

“Samen het juiste tempo bepalen” – intervisie bijeenkomst LSA Buurtenergie 14 september

Stadswijk - verwarming - warmtecafé februari 2023

Bron: initiatief Stadswijk Verwarming Almere

14 september 9:30 – 14:00 uur
Locatie: Vogelfrei,Nijverheidsweg 6, 3534 AM Utrecht
Wandelafstand van station Zuilen, parkeren is mogelijk. Meer info via link.

Met het LSA programma Buurtenergie werken 50 bewonerscollectieven en 25 procesbegeleiders aan een inclusieve energietransitie door collectieve verduurzaming te stimuleren. De energietransitie in buurten lijkt op een marathon rennen in de vorm van een estafette. Samen met je buurtgenoten en nodige partners werk je toe naar een doel, meer verduurzaamde woningen. Je weet dat de één harder rent dan de ander. Dat er afspraken gemaakt moeten worden over taakverdeling, keuzes en dat mandaat duidelijk is. Wanneer zet je wie in? Wanneer pakt wie het stokje op of neem je het stokje over? En hoe zorg je dat iedereen mee komt?

Onderweg willen we allerlei renners laten aanhaken om mee te nemen naar de bestemming. Gemeentes, woningbouw, energieleveranciers en buren zijn voorbeelden van groepen die we willen laten aanhaken bij ons tempo. En juist dit aanhaken zorgt soms voor vertraging.

Hoe kan je nu samen het tempo bepalen om verduurzamingsmaatregelen te realiseren waarin zoveel mogelijk buren mee kunnen doen? Wat betekent ‘samen doen’ voor het tempo en begrijp je elkaars situatie wel goed? Het doel van deze intervisiebijeenkomst is om daar meer grip op te krijgen.

Daarvoor hebben we het volgende programma.

09:30 | inloop 

10:00 | opening

10:15 | Intervisie – Pro Action Café

11:30 | Kennis en netwerkmarkt – inclusief lunchbuffet

13:15 | Expertsessie panelgesprek
Robbert de Vrieze (voorzitter Delfshaven Energiecoöperatie – website)
Bastiaan van Perlo (beleidsadviseur energie Woonbond)
Lees hier een interview met Bastiaan over verduurzamen als huurder
Christopher Baan (programmamanager innovatie en co-creatie bij woningcorporatie Woonin)
– Ferdinand Pronk (aanjager Energiebesparing, Gemeente Hollands Kroon)
Lees hier de nieuwste EnergieBespaarKrant ter inspiratie voor jouw gemeente

13:45 | Afsluiting

14:00 | Einde

 

Meld je hier aan!