• Hulpmiddel

Het SOK-proces

Duidelijke afspraken tussen bewonerscollectieven en gemeenten zorgen voor beweging in het verduurzamen van de wijken. Samenwerking in de energietransitie is nodig. Vaak komt het erop neer om afspraken te maken; over rollen, verantwoordelijkheden, middelen. Vanuit LSA Bewoners ondersteunen we bewonerscollectieven en de betrokken lokale stakeholders met ons ‘SOK-proces’. 

Hoe ziet een SOK-proces eruit?
Het komt erop neer dat een groep betrokken bewoners en partijen uit de wijk regelmatig de koppen bij elkaar steken om antwoorden te vinden op de vragen welke waarden ze delen, hoe ze willen samenwerken en waar ze het concreet kunnen maken. Om vervolgens de antwoorden op deze vragen op papier te krijgen in een intentieverklaring, convenant of samenwerkingsovereenkomst, een SOK.

Het is altijd maatwerk, maar een goed SOK-proces kent 6 onderdelen:

visual SOK zonder header
  1. Een verkenning van de betrokken partijen. Welke partijen moeten aan tafel zitten om de energietransitie in jullie wijk van de grond te krijgen. Je voert gesprekken, gaat op zoek naar de ‘sleutelfiguren’, en je vormt een kernteam.
  2. Welke doelen en waarde delen we? Tijdens een eerste sessie staat de gezamenlijke visie centraal. Er wordt besproken hoe jullie willen samenwerken en welke belangen er zijn bij de verschillende partijen. Aan de hand hiervan wordt de eerst schets gemaakt voor de SOK.
  3. Hoe werken we slim samen? Tijdens een tweede sessie staat het hoe centraal. Hoe werken we nu slim samen? Wie kan het beste welke rol vervullen? En welke verantwoordelijkheden horen daarbij?  Wat is het belangrijkste in samenwerking?
  4. Concrete projecten. De energietransitie gaat vaak over grotere, langdurige projecten. Om aan de slag te kunnen én te oefenen in de samenwerking helpt het om vorm te geven aan kleinere concrete projecten voor de korte termijn. Zo blijft het niet alleen bij goede gesprekken, maar kunnen jullie gezamenlijk ook direct in de actie.
  5. Afspraken ondertekenen en aan de slag! Als alle partijen tevreden zijn met de inhoud van de SOK is dat een feestje waard. Maak het officieel met een moment van ondertekening. Ook een mooie gelegenheid om hierbij de pers uit te nodigen en jullie samenwerkingsovereenkomst
  6. Monitoring. The proof of the pudding is in the eating. Als er een document in gemaakt begint het eigenlijk pas. Daarom is het belangrijk om ook na te denken over hoe je elkaar scherp houdt op de afspraken die gemaakt zijn. Dit kan door vaste momenten vooruit te plannen. Elkaar te blijven ontmoeten.

Hulp van LSA Bewoners
Iedere gemeente en zelfs iedere wijk is anders. Zo zal het SOK-proces lang niet overal exact hetzelfde verlopen en is er vaak behoefte aan maatwerk. Een proces en een manier die past bij jullie initiatief en bij de onderlinge verhoudingen. LSA Bewoners kan jullie ondersteunen bij het SOK-proces. Wil je hier meer over weten of heb je behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact op met Annerike Hekman en stuur een mailtje naar annerike@lsabewoners.nl

“In onze overeenkomst staan samenwerkingsafspraken. Dat levert woorden op als ‘gelijkwaardig’, ‘heldere communicatie’ en ‘diversiteit’. Dat lijken open deuren, en woorden die je ook wel kunt opschrijven zonder proces. Maar juist doordat deze brede groep met elkaar heeft gewerkt aan de afspraken, betekenen ze voor mensen echt iets.”

– Actieve bewoners betrokken bij de SOK in Bospolder-Tussendijken, waar georganiseerde bewonersinitiatieven, gemeenten, woningbouwcorporaties en Eneco tot een SOK kwamen.


“Er is geïnvesteerd in het opbouwen van de relatie tussen alle partijen. Er zijn gesprekken gevoerd met een aantal partners en bewoners uit de wijk. Daarnaast zijn er behoorlijk wat bijeenkomsten georganiseerd om tot gezamenlijke uitdagingen, doelen en concrete acties te komen. Dit alles is opgeschreven in de SOK. De gesprekken blijven we voeren. Het is dé manier om met elkaar in verbinding te blijven”

– Actief betrokkene bij buurtbedrijf NuDe Toekomst. Samen met de gemeente, de woningbouwcorporatie, Solidez (welzijnsorganisatie), OBS De Wereld en Sportservice is het buurtbedrijf NuDe Toekomst uit Wageningen tot een SOK gekomen.