• Tips

“Een warme buurt voor iedereen”

Intervisie bijeenkomst LSA Buurtenergie | 14 december

  • 14 december
  • 9:30 – 14:00 uur
  • Hof van Cartesius – Dakzaal, Vlampijpstraat 84
  • Parkeren is mogelijk (betaald), 3 minuten lopen vanaf Station Utrecht Zuilen

Met het LSA programma Buurtenergie werken 50 bewonerscollectieven en 25 procesbegeleiders aan een inclusieve energietransitie door collectieve verduurzaming te stimuleren. We hebben bijna een jaar aan hartverwarmende acties erop zitten waarbij jullie je enorm hebben ingezet om buurten te verduurzamen. Daarmee is jullie omgeving een stuk prettiger geworden om in te leven en dat willen we graag vieren. Samen proosten we op het afgelopen jaar, staan we stil bij het moment én kijken we vooruit naar hoe we de energie community in 2024 verder kunnen brengen.

9:30 – 10:00 uur
Inloop met koffie en thee

10:00 – 10:15 uur
Welkom, introductie dag, vooruitblik 2024

10:15 – 11:25 uur
Intervisie: Belangrijkste inzichten uit 2023. Wat waren de mooiste successen en grootste obstakels in het gezamenlijk organiseren van verduurzaming in de buurt. Voor al jullie vragen is ruimte. Bijv. Hoe kunnen we meer buurtbewoners mee laten doen in de buurt of hoe kunnen we beter inspelen op financiële stromen op gemeenteniveau.

11:25 – 11:40 uur
Pauze

11:40 – 12:40 uur
Workshop van Zorgvrijstaat* – testen van tool voor kennisuitwisseling energiecollectieven

12:40 – 13:40 uur
Kerstlunch en borrel

13:40 – 14:00 uur
Afsluiting, met voor de initiatieven een warme verrassing om mee te nemen naar je buurt!

*Zorgvrijstaat heeft haar wortels in Rotterdam West. Zorgvrijstaat werkt aan zorgzame buurten, waar mensen eigenaarschap voelen en zeggenschap hebben over hun eigen zorg en welzijn.

Meld je hier aan!