• Tips

3 tips om de buurt betrokken te houden bij de energietransitie

Hier lees je drie tips uit de praktijk die laten zien hoe je bewoners kunt betrekken bij de verduurzaming van de wijk. Ook als zo’n proces lang duurt.

1. Maak een routekaart

Stippel de route uit. Laat zien hoe het proces kan verlopen. Dat geeft houvast om samenwerking te starten én vol te houden. Bijkomend voordeel is dat een goede routekaart zorgt voor betere afstemming tussen alle partijen.

2. Op eigen manier betrokken

Het is belangrijk om met alle betrokken partijen afspraken te maken over ieders rol en de taken die daarbij horen. Een aantal mensen zullen op regelmatige basis moeten samenkomen in een werkgroep of kernteam. Zij zorgen ervoor dat alle partijen goed blijven samenwerken. Maar niet iedereen in de buurt hoeft en wil in het kernteam. Sommigen vinden het veel leuker om inhoudelijk mee te denken of juist om de buurt te bevragen of flyers rond te brengen. Je hebt ook mensen die het project wel steunen, maar geen tijd hebben om grote taken op te pakken. Houd oog voor al die soorten betrokken bewoners bij het proces en de manier van communicatie die nodig is.

3. Doe de rups

Een proces met veel draagvlak maakt vaak een beweging als een rups. Van klein (kernteam ) naar groot (met iets de buurt in) naar klein (kernteam gebuikt input uit de buurt) naar groot (met iets de buurt in), enzovoort. Als je zorgt voor die beweging zorg je voor betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen, omdat er voldoende mogelijkheid is om mee te doen. Het helpt als elke processtap wordt afgesloten met een resultaat of afspraak. Dan verdeel je het proces in kleine tussen doelen. Dat houd mensen langer gemotiveerd.

Gerelateerd