• Freelancer

Patrick Hoogenbosch

“Spijkerenergie streeft naar energiebesparing en duurzame energieopwekking in het Spijkerkwartier. We willen de bewoners inspireren en aanmoedigen om energiebesparende maatregelen te nemen, met ons motto “voor de buurt, door de buurt”. In samenwerking met LSA streven we ernaar een collectief zonnedak te realiseren, waardoor elektriciteit tegen een voordelig tarief beschikbaar wordt gesteld aan huishoudens die financiële uitdagingen ondervinden”.