• Freelancer

Hanke Mauser

“Voor mij is het meest wezenlijke in de energietransitie dat we verbinden en samenwerken. Het vergt een omslag in ons gedrag, ons denken en daarmee ons bewustzijn. Daarin kunnen we elkaar inspireren, betrekken en meenemen. Om  minder energie te gebruiken en stap voor stap over te schakelen naar duurzame energiebronnen hebben we andere stakeholders als overheid, woningbouwcorporaties, bedrijven en kennisinstituten nodig. Mijn rol is om die verbindingen te maken en bewoners zo goed mogelijk  te begeleiden”.