• Freelancer

Eveline van der Lagemaat

Zoveel mensen, zoveel wensen; maar ik zie vooral datgene wat ons als mensen bindt en verbindt. In zuidelijk Afrika gebruiken ze de filosofische term ‘Ubuntu’: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Door samen te zijn en samen op te trekken, krijgt de wereld betekenis en krijgt ons leven zin. Als community builder creëer ik met enthousiasme een omgeving waarin we elkaar open en met respect kunnen ontmoeten. Een goede buur(t) is beter dan een verre vriend.