Evenementen

 • Ook in Groningen moet men bezuinigen en wil men dit deels doen door meer aan de burgers zelf overlaten. Tijdens de regiodag op 2 februari hebben we met ongeveer 50 bezoekers stilgestaan bij de terugtrekkende overheid en de oprukkende overheid en hebben we verschillende initiatieven gezien die door bewoners zelfstandig zijn opgezet of die nog met een beetje ondersteuning van de gemeente krijgen/ nodig hebben.

  We waren op bezoek in wijken: Korrewegwijk en De Hoogte. Twee wijken ten noorden van de binnenstad van Groningen die in 2007 samen één Vogelaarwijk werden. Twee wijken met verschillen en overeenkomsten; zo zijn de woningen in beide wijken aan vernieuwing toe en hebben de bewoners over het algemeen een lager inkomen dan in de rest van de stad of het land

  De dag begon met een inleiding door Joop Hofman. Welke gevolgen heeft een terugtrekkende overheid? Welke kansen komen er daardoor voor bewoners? Aan de hand van een prachtig filmpje (zie hieronder) werd de toon van de dag gezet..

  De groep ging hierna uiteen om een workshop te volgen. De workshops waren verschillend van aard, maar allen lieten ze een staaltje Grunneger power zien.

  Workshop 1: Kelderwerk

  Stichting Kelderwerk is een burgerinitiatief. Het probeert door haar activiteiten meer mensen tot bewegen te stimuleren en met elkaar in contact te brengen door samen te sporten, te werken en te ontspannen. Kelderwerk biedt mensen de gelegenheid zich persoonlijk te ontwikkelen en te verbeteren. Daarmee sluiten ze zich aan bij het streven van de Gemeente Groningen om de stadjers actief mee te laten doen. Zij maken werk van bewegen (voor de vele deelnemers aan de trainingen en activiteiten) en zij maken van bewegen werk (voor de vele vrijwilligers en herintreders). In de workshop was er aandacht voor de ontstaansgeschiedenis, voor de effecten en resultaten, voor de problemen en voor de toekomstvisie van de stichting.

  Workshop 2: Wijkstemdag

  De bewoners van de Korrewegwijk kunnen op de wijkstemdag stemmen op hun favoriete project voor de wijk. Het gaat om maatschappelijke projecten, bijvoorbeeld met de bedoeling om de veiligheid of de betrokkenheid in de wijk te vergroten. In het Floreshuis worden 10 projecten gepresenteerd. Aan de hand van een stembiljet kunnen bewoners 5 projecten uitkiezen en punten geven. De projecten met de meeste punten zullen worden uitgevoerd. Hoeveel projecten worden uitgevoerd is afhankelijk van de kosten van de projecten, er is een budget van € 200.000 vrijgemaakt. De wijkstemdag is uitsluitend voor wijkbewoners van de Korrewegwijk. In de workshop werd onder meer ingegaan op de wijkstemdag als idee, welke doelen het heeft, hoe bewoners hun stem kunnen laten gelden en welke verbeteringen er zijn sinds de invoering van de wijkstemdag ten opzichte van het oude systeem.

  Workshop 3: Tuin in de stad

  Tuinindestad is gevestigd op een groot terrein aan de rand van het centrum van Groningen. Een rafelrandje, die zij weer tot bloei willen brengen. Naast de verkoop van planten organiseren zij activiteiten gerelateerd aan het tuinieren of de tuin zelf. De geplande verbouwing van tuin en kas staat onder druk. De wethouder wil woningen bouwen langs het spoor. Tuinindestad wil graag door op deze plek en vraagt de Raad om een eerlijke afweging te maken. Welk plan brengt de stad de meeste winst (en dan gaat het niet alleen om geld)? Boven alles vinden de initiatiefnemers dat bewoners en betrokken stadjers mee mogen praten. Want van wie is de stad? Tijdens de workshop lieten de initiatiefnemers zien wat ze doen en vertelden ze waarom ze het doen.

  Workshop 4: Jongeren doen mee!

  Tijdens deze workshop stonden jongeren centraal. Verschillende mensen spraken over hun initiatieven.

  Sherlock Telgt vertelde over The Building in Groningen. Zzp-ers kunnen hier gebruik maken van flexibele werkplekken waardoor ze een stagiair aan kunnen nemen. Er worden hier dus diverse stageplekken aangeboden. The Building is een plek waar veel moeilijk bereikbare  jongeren komen. Door ervaringsdeskundigheid, affiniteit en vakkennis bereiken zij deze doelgroep wel en kunnen ze  goede eerstelijns hulp bieden.

  Marloes Dekker heeft een alternatief jongerencentrum: Jimmy’s. Jimmy’s is de plek in Groningen waar jongeren samen komen en samen werken. Als je iets wilt weten, of als je iets wilt doen, dan ben je bij Jimmy’s bij het juiste adres. Hoe eenvoudig of moeilijk je vraag ook is, met Jimmy’s ga je op zoek naar de juiste personen, plekken en organisaties om een antwoord te vinden. Ook kan Jimmy’s je helpen om te bereiken wat je wilt bereiken. Jimmy’s is een jonge organisatie in ontwikkeling en nooit af. Samen willen zij jongeren actief (laten) participeren in de samenleving. Marloes Dekker is als raadslid en Sherlock als vrijwilliger betrokken bij het realiseren van een Plek voor Jongeren in de stad, een initiatief van verschillende jongerengroepen die samen een eigen plek willen realiseren.

  Workshop 5: Creatieve ondernemers en gebiedsontwikkeling Ebbingekwartier

  Kunstenaars, (creatieve) ondernemers, buurtbewoners, Groningers en anderen werken samen. Zij tonen hoe tijdelijke stedenbouw en tussentijdse projecten invulling kunnen geven aan braakliggend terrein (het voormalige Circus-, Boden en Gasfabriekterrein).

  In de workshop is ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de toekomstwensen, de valkuilen en de successen van het Gasfornuis en de creatieve ondernemers en bewoners  in de gebiedsontwikkeling Ebbingekwartier.

  Terugblik aan het eind van de dag

  De dag werd afgesloten met een gesprek met alle deelnemers. Wat heeft iedereen van de Groningers geleerd? Zijn er mensen die naar aanleiding van deze dag nieuwe ideeën voor hun eigen wijk hebben? Tijdens het gesprek komen veel zaken naar voren en een van de belangrijkste conclusies  is dat dat er een enthousiaste voortrekker nodig is die mensen enthousiast maakt en wijst op hun belang zodat zij (creatief) gaan starten en resultaten zien van hun inspanningen.

  Een aantal uitspraken tijdens de discussie:

  • Een betrokken bewoner is winst voor een project!
  • Kelderwerk bereikt veel mensen en redt het met weinig inkomsten, een echt bewonersinitiatief dat al jarenlang loopt is dus mogelijk!
  • De wijkstemdag is een soort kruisbestuiving van invloed, zeggenschap en belang van zowel de bewoners als de overheid. Hoe willen de bewoners hun invloed gebruiken? Wat gebeurt er als het budget minder wordt?
  • Ebbingekwartier: de crisis was hun grootste zegen omdat er ruimte vrij kwam
  • Creatief geld zoeken: crowdfunding als nieuwe financieringsvorm, websites met goede doelen waar geld voor gezocht wordt
  • Ga enthousiaste voortrekkers zoeken, ja, zoek wijkgekken die iets willen gaan ondernemen!
  • Nu moet je tientallen formulieren invullen en veel ambtenaren spreken voordat je iets kunt gaan starten. De tijden zijn aan het veranderen en enkele vooroplopende ambtenaren willen je als burger nu gaan ondersteunen. Laat de ambtenaren rennen voor je plannen!
  • Je moet ook lef hebben want het gaat uiteindelijk om ons eigen geld dat we via belastingen betalen. Denk eens aan een BewonersBedrijf / wijkonderneming waardoor geld en invloed van bewoners in de wijk kunnen toenemen. Zorgt ook voor herverdeling van het geld.
  • Nu is het veel praten en er moeten structuren veranderd gaan worden.
  • Een parkje maken is geen kunst, het onderhoud wel.
  • Houden burgers een kinderboerderij, hou het dan ook zelf bij.
  • Zoek met anderen naar cocreatie en lege gebouwen en ga aan de slag!
  • Het is moeilijk om het simpel te houden, het is makkelijk om het moeilijk te houden. Laat bewoners meedenken want die hebben leuke ideeën. Kom met problemen i.p.v. met vragen over draagvlak of geld. Overheid als procesbegeleider en ondersteuning om mensen te informeren en te verbinden.
  • Essentie: wil je met een zak chips op de bank gtst kijken of wil je meedenken over je eigen wijk?
  • Hoe vindt je jongere vrijwilligers naast hun baan? Dat kost veel energie. Het moet leuk zijn, resultaten zien, wijkgek moet enthousiasmeren en met passie. Persoonlijk belang moeten ze erbij hebben. Wat is het belang van de groep bewoners?
 • Meer van onze leden

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging De Leest, Veghel

  Wijkvereniging de Leest is een vereniging van en voor bewoners in Veghel. Ze runnen wijkcentrum De Leest waar je ...

  Lees meer >
  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Buurtbedrijf NuDe Toekomst

  Het Wageningse buurtbedrijf NuDe Toekomst is echt van, voor en door bewoners. Het eerste idee ontstond toen er in de ...

  Lees meer >
  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder-Penningsveer

  "Wij bemoeien ons met bijna alles," aldus vicevoorzitter van de wijkraad Wim Kleist. Actief in de Haarlemse buurt ...

  Lees meer >