Kennisbank Buurtrechten

Recht om uit te dagen

Het LSA pleit voor buurtrechten. Een van deze rechten is het Recht om uit te dagen, ook bekend als het Right to challenge: Actieve bewonersgroepen krijgen het recht om lokale dienstverlening vorm te geven en uit te voeren. Bewoners weten zelf het beste wat er lokaal nodig is, dus zouden tenminste zeggenschap moeten hebben over hoe die diensten er uit zien. Daarnaast kunnen actieve bewoners diensten zelf nog veel beter uitvoeren en dan moet het inkoopbeleid het mogelijk maken dat zij hier de contracten voor krijgen.

Inspiratiegids Right to Challenge (voor gemeenten)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een inspiratiegids Right to Challenge (RtC) voor gemeenten laten schrijven. De ambitie is om meer gemeenten aan de slag te laten ...

Inspiratiegids Right to Challenge (voor bewoners)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een inspiratiegids Right to Challenge (RtC) voor bewoners laten schrijven. De ambitie is om meer gemeenten aan de slag te laten ...

Evaluatie R2C in Rotterdam – oefenen in bescheidenheid

Sinds 2015 kent gemeente Rotterdam haar inwoners het Right to Challenge toe. Daarmee krijgen inwoners de mogelijkheid om de gemeente uit te dagen een gemeentelijke taak over te nemen. Right to ...

Right to Challenge ‘op z’n Rotterdams’

Rotterdam heeft een uitgebreid experiment ontwikkeld om een eigen en succesvolle werkwijze voor Right to Challenge ‘op z’n Rotterdams’ te ontwikkelen. Dit heeft geresulteerd in een uitvoeringsplan ...

Bewonersbod Utrecht

De gemeente Utrecht heeft een eigen versie van het recht om uit te dagen, het Right to challenge. Met dit recht kunnen bewoners de gemeente uitdagen taken aan hen over te dragen als zij het beter, ...

Samen Wageningen – Recht om uit te dagen

In Wageningen is het programma Samen Wageningen opgezet. Bedoeld om de taken op het gebied van zorg, welzijn, preventatieve hulp en ondersteuning zo goed mogelijk in te richten, samen met de stad. ...

10 tips Right to Challenge

In de praktijk blijkt het hard werken én ongelofelijk boeiend voor gemeenten en inwoners om RtC vorm te geven. Dit komt vooral omdat er in Nederland nog weinig ervaring mee is. De 10 tips van onze ...

Film over Right to Challenge

Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid maakte een film met uitleg en concrete voorbeelden over Right to Challenge ook wel het Recht om uit te dagen. Gebruik het om bij bewoners, gemeente of raad ...

VNG en Recht om uit te dagen

De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft voor gemeenten een projectsite aangemaakt over het right to challenge / het recht om uit te dagen. Er worden voorbeelden getoond, processen ...

Meer informatie over recht om uit te dagen

Het recht om uit te dagen, of het right to challenge, geeft een bewonerscollectief dat ziet dat een dienst beter uitgevoerd kan worden, en de capaciteit heeft om dat zelf te doen, de mogelijkheid ...

Kompas right to challenge

LSA pleit al jaren voor buurtrechten, waaronder het Right to Challenge. Dit is het recht voor bewoners om hun gemeente uit te dagen wanneer zij taken beter, efficiënter of goedkoper kunnen ...