BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen

 • In Leeuwarden ligt het eerste BewonersBedrijf van Nederland: BewonersBedrijf Heechterp Schieringen. Op 30 november 2012 startte (met ondersteuning van LSA) BewonersBedrijf Heechterp Schieringen om de wijk te veranderen in een moderne volksbuurt. 

   

  BewonersBedrijf Heechterp-Schieringen (BBHS) wil de wijk verbeteren zodat bewoners niet meer wegtrekken. Ook het oplossen van armoede in de wijk is een belangrijk uitganspunt voor BBHS. En daar betrekken zij de bewoners uit de wijk actie bij.

  Bijvoorbeeld met schoonmaken en schoonhouden. BBHS heeft 100% vertrouwen in de bewoners van de wijk en als doel dat iedereen die het BewonersBedrijf helpt erop vooruit gaat. Het BewonersBedrijf Heechterp Schieringen heeft projecten rondom catering, groenonderhoud, afvalpreventie en schoonmaak. Groepen bewoners surveilleren bijvoorbeeld in de wijk met het project ‘Attentie Buurtpreventie’. Deze teams van bewoners houden een extra oogje in het zeil. Zo zorgen de bewoners samen voor een veiligere wijk. En voor een mooie wijk met de projecten ‘Schoonmaak’ en ‘Groenonderhoud’.

  Samenwerken met andere organisaties is voor BBHS belangrijk. Samen met de woningcorporaties in de wijk wil het BewonersBedrijf de schoonmaak van de wijk voor en met bewoners realiseren. Sinds de zomer van 2015 maakt het BewonersBedrijf deel uit van een pilot waarbij de groenbudgetten overgeheveld worden naar de bewoners. De pilot loopt nog, maar de eerste evaluaties zijn positief.

 • Meer van onze leden

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  Dorpshuis Fort Vreeswijk

  • Nieuwegein

  In een prachtig oud fort voeren de wijkbewoners van het Nieuwegeinse Vreeswijk het dagelijks beheer over Dorpshuis ...

  Lees meer >
  In De Boomtak

  In De Boomtak

  • Tilburg

  In Tilburg wist Wijkcentrum In De Boomtak op bijzondere wijze geld in te zamelen: bewoners kochten voor minimaal ...

  Lees meer >
  Brede School Delfzijl-Noord

  Brede School Delfzijl-Noord

  • Delfzijl

  De gemeente sloot zeven buurthuizen in deze krimpregio, om ze samen te voegen en onder te brengen in één immense ...

  Lees meer >