• Nieuws

Fijne feestdagen: Trots op hoe actieve bewoners zorgen voor verbinding

Fijne feestdagen LSA bewoners

Het team en bestuur van LSA bewoners wensen alle actieve bewoners en betrokken professionals fijne feestdagen. Voorzitter Anita Keita verwoorde het in haar kersttoespraak op deze manier:

Zorgzame samenleving was hét toverwoord van 2023: de beleidsmakers rond IZA/ GALA/ WOZO dromen ervan…
En wij doen het al jaren.

De sociaal economische ongelijkheid blijft maar toenemen…
En wij laten geld door de wijken en buurten stromen.

Polarisatie stijgt…
En wij leggen verbindingen.

De WRR pleitte in een onlangs verschenen advies aan de overheid om in te zetten op meer GRIP van inwoners.

GRIP waaraan via LSA op allerlei manieren werd bijgedragen in 2023:

  • Niet alleen buurthuizen maar ook 50 buurten gingen zich verduurzamen
  • In 20 wijken van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid werden community builders opgeleid
  • Van Ondernemen met je Buurt ging de ontwikkeling door naar vastgoed kopen om de broodnodige ontmoetingsplekken te borgen. De volgende stap is het opzetten van een fonds voor bewonersbedrijven waarmee ze makkelijker vastgoed kunnen aankopen
  • We organiseerden een verkiezingsdebat waarbij duidelijk werd dat er brede partijpolitieke steun is voor meer gemeenschapskracht; mooie inspiratie voor onze vertegenwoordigers in de 2e Kamer!
  • En last but not least: het uitdaagrecht werd door een besluit van de 2eKamer wettelijk verankerd.

Kortom WIJ ZIJN HIER! 

Ik wil eindigen met de woorden van mijn favoriete schrijver, Paul Verhaeghe:

“De ultieme uitdaging voor elke samenleving is het vorm geven aan de spanning tussen autonomie en verbondenheid. Daarbij moeten wij, op dit punt van onze geschiedenis, een nieuw uitgangspunt hanteren.

Paul Verhaege

Er bestaat geen tegenstelling tussen mijzelf en de ander, net zoals er geen tegenstelling bestaat tussen mens en natuur. Zonder verbondenheid met de ander is er simpelweg geen ‘mijzelf’, autonomie en verbondenheid lopen in elkaar over. Een erkenning van het verbonden zijn dat er al is, kan ons de weg tonen naar een betere autonomie.

Autonomie in verbondenheid, dat is wat ik ons en de volgende generaties toewens.
Hele fijne feestdagen!

*Lees hier het hele essay. van Paul Verhaege