• Nieuws

Impuls voor Community Building

LSA gaat de komende twee jaar werken aan Community Building volgens de ABCD principes in het programma “Van buurten naar communities”. Als onderdeel van het programma start een tweejarig trainingstraject voor community builders en gaan community builders aan de slag in 5 kwetsbare buurten in Nederland.

Sterke gemeenschappen

LSA bewoners ondersteunt bewonersinitiatieven in het vormen van sterke gemeenschappen. We werken hierbij volgens de uitgangspunten van Asset Based Community Development (ABCD). Om sterke gemeenschappen in buurten te vormen heb je community builders nodig die volgens deze uitgangspunten kunnen werken. Het blijkt al jaren dat deze groep mensen te klein is voor de vraag van buurten. Daarom zetten we in op een training en het bieden van werkplekken.

Inzet vergroten

LSA is blij dat we samenwerken met het Oranje Fonds en VSB fonds op dit belangrijke thema. Thijs van Mierlo, directeur van LSA bewoners: “Samen met deze fondsen gaan we aan het werk om buurten van binnenuit te versterken. Door deze inzet kunnen we 5 buurten, die onderdeel zijn van het Nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid, vooruit helpen in het vormen van een sterke gemeenschap. Door het trainingstraject kunnen we een groep community builders trainen en coachen. Dit vergroot de inzetbaarheid van community builders in buurten die het hard nodig hebben”.

Trainingstraject

Het trainingstraject is voor community builders die in 5 kwetsbare wijken aan de slag gaan en voor buurtwerkers van welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties of gemeenten die willen gaan werken volgens de uitgangspunten van ABCD. Het trainingstraject start in mei dit jaar.

Over Oranje Fonds
Het Oranje Fonds vindt dat iedereen ertoe doet. Daarom zet het fonds zich in voor een betrokken samenleving; waarin we zorgen voor elkaar, mensen gelijke kansen hebben en zich verbonden voelen met anderen in de buurt. Dat doet het fonds door sociaal initiatiefnemers te versterken en te verbinden waar mogelijk. De steun van o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, onze Vrienden en diverse andere partners maakt dit mogelijk. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Over VSB fonds
VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Een samenleving waarin iedereen wil, mag en kan meedoen. We steunen sociaal-maatschappelijke projecten die mensen met verschillende achtergronden verbinden en de betrokkenheid bij hun eigen buurt of wijk vergroten. Op deze manier dragen mensen actief bij aan een sociale en sterke leefomgeving.