• Nieuws

Minister Bruins Slot maakt kennis met actieve bewoners.

LSA bewoners en de LVKK nodigden minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken uit voor een werkbezoek bij een aantal actieve bewoners om met elkaar in gesprek te gaan over onderwerpen die deze bewoners raken. Veel initiatieven vanuit bewoners werken hard aan het vergroten van de leefbaarheid van hun eigen omgeving, maar krijgen ook te maken met obstakels vanuit de overheid.

Werkbezoek-Minister-Bruins-Slot-Plaatselijk-Belang-Lettele-JVF

Stichting WIJD in Deventer: wie mag kaders stellen?

Dat de wens en het vermogen om zelf te beslissen én te doen bestaat bij bewoners werd duidelijk uit gesprekken met de bewoners achter Stichting WIJD in Deventer en Plaatselijk Belang Lettele. Stichting WIJD maakt met de buurt en andere belanghebbenden van het Westelijke IJsselgebied een plan voor de oever, werkt aan het beheer ervan en zorgt voor sociale programmering. Hiermee stellen ze continu ter discussie ‘wie gaat eigenlijk over dit gebied?’. Plaatselijk Belang Lettele maakt het dorp met haar inwoners en heeft daar al een lange traditie in. Vanuit de gemeenschap worden voorzieningen opgezet en behouden. Van het Kulturhus tot de buurtbus en van de dorpssuper tot het dorpsfeest. Met eigen kennis en kunde, soms eigen middelen, maar vooral heel veel gemeenschapskracht.

Deze betrokkenheid smaakt naar meer

De minister sprak haar waardering en bewondering uit voor deze initiatieven. En daarbij de ambitie om deze vormen van gemeenschapskracht en participatie een stap verder te brengen. Ook op plekken waar mensen zich minder snel uitgenodigd of zich in staat voelen om zelf te bouwen aan leefbare wijken en dorpen.

Wet versterking participatie decentrale overheden

Voor de minister is de Wet ‘versterking participatie decentrale overheden’, die binnenkort wordt besproken in de Tweede Kamer,  daarbij een belangrijke stap vooruit. Die wet stelt dat gemeenten een participatieverordening op moeten stellen waarin het uitdaagrecht bijvoorbeeld ook opgenomen kan worden. Thijs van Mierlo, directeur LSA: “Voor een verordening als deze zou het niet meer dan logisch zijn dat deze participatief wordt opgesteld. Dat maakt de inhoud van zo’n verordening geloofwaardig. Met de invoering van deze wet zou het ministerie gemeenten ook uit kunnen nodigen en aanmoedigen om een echt ambitieuze participatieverordening op te stellen gericht op het versterken van gemeenschappen met zeggenschap en invloed.”

Gemeenschapskracht en zeggenschap

Als het aan de minister ligt houdt het niet op met de invoering van deze wet, maar moet er ook aandacht zijn voor de invulling en uitvoering ervan. En dus dat gemeenten en inwoners steun verdienen. Met praktische handvatten en mogelijkheden voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Anita Keita, voorzitter LSA: “Misschien verdienen bewoners die steun nog wel een beetje extra. Omdat het zo dapper, krachtig én noodzakelijk is wat zij doen. We zijn daarom ook blij dat de minister heeft aangegeven LSA hierin als partner te zien.”