• Oproep

Sluit je aan bij het Bewonersplatform Wijkaanpak

Ben je betrokken bij een bewonersinitiatief dat actief is met wijkaanpak? Sluit je dan aan bij het bewonersplatform Wijkaanpak. We willen het netwerk van actieve wijken namelijk verder uitbreiden. Kom erbij!

Wat we doen

We komen een aantal keren per jaar bij elkaar. Digitaal of we treffen elkaar ergens in een van de wijken in Nederland.  We leren van elkaar, trekken samen op en praten over hoe de aanpak van aandachtswijken het beste georganiseerd kan worden. Natuurlijk denken we ook samen na over hoe bewoners daar een belangrijke (sturende) rol in kunnen spelen.

Deelnemers

We zijn van start gegaan met 12 wijken die hun kennis en ervaring over wijkaanpak hebben gedeeld. Stuk voor stuk actieve bewoners met veel kennis van hun wijk, ervaring uit eerdere wijkaanpakken en een stevig netwerk van bewoners en professionals in hun eigen wijk.

Gespreksonderwerpen

We praten over zorgen, kansen en wisselen ervaringen uit. Zo maken initiatieven zich zorgen over de positie van bewonerscollectieven in de samenwerking met wijkpartners. Er wordt niet altijd een gelijkwaardige positie ervaren. Daarnaast zien initiatieven een verdwijnend vertrouwen in de overheid en instanties. Door weinig continuïteit in gemeentelijk beleid bijvoorbeeld en veel personele wisselingen van ambtenaren. Deze en andere onderwerpen pakken we samen bij de kop. Heb je een beetje een idee van wat we doen.

Ook aansluiten?

Mee doen is heel makkelijk! Stuur een mailtje naar kristel@lsabewoners.nl en je krijgt voortaan ook de uitnodiging van het Bewonersplatform Wijkaanpak.

Stuur een mailtje